Veilige daken, een grote verantwoordelijkheid

Werken op hoogte – en dus ook op daken – neemt risico’s met zich mee. Uiteraard voldoen onze dakdekkers aan de strenge veiligheidseisen die gesteld worden. Maar ook anderen moeten veilig op uw dak kunnen werken. U bent daar als pandeigenaar zelfs wettelijk toe verplicht. Verbidak biedt diverse veiligheidssystemen voor uw dak.

Ladder Kooiladder+hekwerk Roofwalker Ladderborgingspunt
ladder kooiladder +
hekwerk
roofwalker ladderborgingspunt