Service en onderhoud

Uw huis of pand wordt goed onderhouden. Het houtwerk wordt regelmatig geschilderd, de ramen gelapt en het steenwerk gereinigd. Maar ook het dak heeft periodiek onderhoud nodig. Door regelmatig onderhoud voorkomt u vroegtijdige schade. Ook verkleint u daarmee de risico’s van gevolgschade aan bouwdelen en/of inboedel. Met een onderhoudscontract van Verbidak heeft u nooit zorgen over uw dak.

Contract op maat
U kunt bij Verbidak een onderhoudscontract op maat afsluiten. In dit contract staat onder meer:

  • Welk onderhoud op dat moment noodzakelijk is.
  • Wanneer de volgende controle dient plaats te vinden. Dat kan jaarlijks zijn maar ook pas over drie of vijf jaar.
  • Richtlijnen voor jaarlijks onderhoud, uit te voeren door uw eigen medewerkers of uit te voeren door specialisten van Verbidak.
  • Een nauwkeurige prijsopgave van de uit te voeren werkzaamheden.
  • Welke kleine reparaties zijn opgenomen in het contract.

Flexibel
Door een flexibele opstelling van een onderhoudscontract kunnen wij perfect inspelen op uw wensen en eisen of die van uw organisatie.
Heeft u meer daken die onder uw toezicht vallen? Dan maken wij een totaaloverzicht. U krijgt dan een overzicht waarin per dak wordt aangegeven:

  • Wat de kosten zijn per jaarlijks onderhoud.
  • Wanneer de volgende controle dient plaats te vinden.
  • Hoeveel de kosten zijn van eventuele herstelwerkzaamheden.
  • Welke werkzaamheden uw medewerkers zelf kunnen verrichten en welke werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd door Verbidak.

Door jaarlijks overleg met Verbidak kunt u het beschikbare budget exact afstemmen op de noodzakelijke werkzaamheden die aan de daken moeten worden verricht.